ENDURA DELTA®

NOWOCZESNY I INTELIGENTNY REKUPERATOR
Najważniejsze cechy:
 • wbudowany czujnik wilgotności, CO2, LZO*
 • sterowanie przez aplikacje
 • wbudowane czujniki stałego wydatku
 • wentylatory EC EBM PAPST
 • wymiennik przeciwprądowy z tworzywa Recair
 • Klasa A+ w standardzie (dla 330 i 380)
 • certyfikat Passive House Institute

Co to jest Endura Delta®

Urządzenia Endura Delta są rekuperatorami, które pod względem kontroli wentylacji idą o wiele dalej niż inne urządzenia. Dzięki wbudowanym czujnikom CO2, Lotnych Związków Organicznych (LZO)* i wilgotności, działającym 24/7 wentylacja jest sterowana w oparciu o zapotrzebowanie i styl życia mieszkańców. To wszystko przy możliwie najniższej konsumpcji energii z najwyższym odzyskiem ciepła (klasa A+ w standardzie !!!)
Centrale występują w trzech warianach: 330 m3/h (bez szklanego panela sterowniczego), 380m3/h, 450m3/h co pozwala zastosować je w większości domów.

ENDURA DELTA standardowo dostępna jest w wariancie z 4 przyłączami u góry oraz z 4 przyłączami górnymi i 2 u dołu do umieszczenia np. na poddaszu (opcja). Urządzenie jest standardowo wyposażone w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (algorytmowe), oraz modulowaną grzałkę (można zamówić urządzenie bez wbudowanej grzałki - dłuższy czas oczekiwania). Funkcja obejścia zapewnia ominięcie wymiennika ciepła latem, gdy chłodniejsze powietrze z zewnątrz (wieczór i noc) może przyczynić się do ochłodzenia domu. ENDURA DELTA jest standardowo wyposażona w filtry G4, dostępny jest opcjonalny filtr przeciwpyłowy PM1 oraz z wkładem węgla aktywnego.

Sterowanie

Centrale zostały wyposażone w moduł sterowania poprzez aplikacje dostępne na smartfony. Za pomocą tej samej aplikacji instalator może szybko i łatwo dostosować centralę do systemu wentylacji oraz zapisać w pliku ustawienia w celu ich łatwego ponownego wprowadzenia.

Aplikacja Endura Delta pozwala na:
 • Obsługę centrali poprzez intuicyjne poruszanie się po różnych menu
 • Sprawdzenie stanu systemu wentylacji (aplikacja informuje o całkowitym przepływie powietrza, wilgotności, jakości powietrza w pomieszczeniach, stężeniu CO2 temperaturze oraz stanie filtra)
 • Ustawienie tymczasowych zmian w bieżącym programie wentylacji (np. urlop, przewietrzanie)
 • Skonfigurowanie systemu wentylacji (opcja instalatora)
 • Wypełnienie protokołu pomiarowego i zarejestrowanie urządzenia (opcja instalatora)

 
Aby pobrać katalog kliknij tutaj

* Lotne Związki Organiczne - należą do nich zapachy organiczne, dym tytoniowy, alkohol etylowy, alkohol metylowy, amoniak, benzyna, rozpuszczalniki, farby itp.